Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен

 

 
Рейтинг: 3.00
(134)
За Научния център
За св. Арх. Михаил
НОВИНИ
† In memoriam
Състав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“
Kонференции
Книги
Презентации, изложби
Статии. Интервюта. Беседи
Художествена литература
Радиопредавания
Връзки


Свети места Из България Размисли Православен календар За контакти

За Научния център / Научен център - същност и цели. Устав

Научен център - същност и цели. Устав
08.06.09 08:00

 

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

„СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“

ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ –

ZENTRUM FÜR MEDIÄVISTISCHE STUDIEN ST. ERZENGEL MICHAEL

GEISESWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT SCHUMEN

 

Научният център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен, или според названието му на немски език – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Shoumen, Bulgarien (т.е. Център за средновековни изследвания „Свети Архангел Михаил“), е основан от преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и културни дейци от Шумен, със съдействието на Австрийската научна общност (Österreichische Forschungsgemeinschaft – ÖFG) и по проект MOEL-188 на доц. д-р Димитър Дунков от Института по германистика в Залцбург.

Основните документи, регламентиращи дейността, са: Устав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“, приет на проведеното на 2 октомври 2007 г. учредително събрание, и Правилник за устройството и дейността на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“.

Научният център е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2008 г. в Шуменския окръжен съд, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, реализиращи се в обществена полза.

От края на май 2008 г. Научният център е структурно звено на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, като има правото да участва самостоятелно с проекти пред университетски, национални или чужди организации.

Цел на Научния център е интердисциплинарното проучване и популяризиране на българското културно и историческо наследство от ІХ ХХI век в общоевропейски контекст и на австрийската култура и наука в България.

Цел на Научния център също е асоциирането му в системата на подобни научни организации в Австрия и други европейски университети и съвместна научна работа с тях. В съответствие с европейската университетска практика Центърът предлага и интердисциплинарни цикли от лекции по проблемите на Средновековието и следващото го културно време.

Средствата за постигане на целите са: интегриране с програмите на Европейския съюз за културна деятелност, развитие на културите на регионите във връзка с идентични цели и средства. Общественополезна дейност чрез провеждане на семинари, конференции, изложби, издателска дейност, експозиции, теренни и религиозни проучвания. Проучване на архитектурни, литературни, художествено-живописни, фолклорни паметници на християнската култура и свързаните с тях богослужения. 
Устав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.07