Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен

 

 
Рейтинг: 3.00
(134)
За Научния център
За св. Арх. Михаил
НОВИНИ
† In memoriam
Състав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“
Kонференции
Книги
Презентации, изложби
Статии. Интервюта. Беседи
Художествена литература
Радиопредавания
Връзки


Свети места Из България Размисли Православен календар За контакти

Състав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ / Проф. д.ф.н. Сава Сивриев

Проф. д.ф.н. Сава Сивриев
08.06.09 08:05
Един от учредителите и председател на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ от създаването му на 2.10.2007 г. до 19.09.2017 г. Почетен председател на Научния център.

ПРОФ. Д.Ф.Н. САВА СИВРИЕВ

 

ДИСЕРТАЦИИ

1. Сивриев, С. Стиль прозы Леонида Андреева и стилевые искания в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века. Москва, 1986 г. – 219 с. (Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“).

2. Сивриев, С. Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание в българската лирика от края на ХІХ и началото на ХХ век. Шумен, 2017 г. – 330 с. (Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на филологическите науки“. Автореферат - 90 с.)

 

КНИГИ

 1. Сивриев, С. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, „Аксиос“, 1995. – 80 с.


 
2. 
Сивриев, С. MUQOS и ΤΈΧΝΗ. Опит върху българската литература от миналия век. София, ИК „Александър Панов“, 1999. – 150 с.
3. Сивриев,
С. Книга Псалтир и българската поезия. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2004. – 128 с.
4. Сивриев,
С. Литературна археология. София, „Български писател“, 2006. – 151 с.
      
  

 
5. Сивриев,
С.
Екзегези. Из историята на българската литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2012. – 327 с.

6. Сивриев, С.
Индивидуализмът в българската лирика в края на XIX – началото на XX век. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2017. – 330 с.

 

 

Подробно виж:

„Словото“ <www.slovo.bg/showbio.php3?ID=324>.
„Литературен свят“ <
literaturensviat.com/?p=4850>.


В каталози на чужди библиотеки:

Sivriev, Sava. Central and Eastern European Online Library (CEEOL), <http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=cd257037-0da8-48f0-918b-acf871e9f19e>.

Sivriev, Sava. Kniga Psaltir i bŭlgarskata poezii͡a / Sofii͡a: Izd-vo "Karina-Mariana Todorova", 2004. // Stanford University Libraries <http://searchworks.stanford.edu/view/6287123>.
Sivriev, Sava. Kniga Psaltir i bʺlgarskata poeziâ. // Bibliothèque nationale de France, <
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?idNoeud=1&ID=40988108&SN1=0&SN2=0&host=catalogue>

 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0698