Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен

 

 
Рейтинг: 3.00
(134)
За Научния център
За св. Арх. Михаил
НОВИНИ
† In memoriam
Състав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“
Kонференции
Книги
Презентации, изложби
Статии. Интервюта. Беседи
Художествена литература
Радиопредавания
Връзки


Свети места Из България Размисли Православен календар За контакти

За Научния център / Дейност през 2011 г.

Дейност през 2011 г.
22.03.14 13:35

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

 

Книги

Великов, Ю. Образът на Невидимия. Иконопочитанието и иконоотрицанието през осми век. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2011.

Дончева, Ст. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско (В съавторство със Стойчо Бонев.). Велико Търново, Фабер“, 2011. – 332 с.

Сънища и безсъници“ (В. Търново, „Фабер“, 2011 г.) – подготвен редакционно и отпечатан през 2011 г. Сборникът съдържа доклади от проведената през юни 2007 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ научна конференция „Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов“, организирана по повод стоте години от отпечатването на стихосбирките „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков и „Безсъници“ на Пейо Яворов.

 

Участия в научни проекти

Димитров, И. За книгите на Захари-Стояновите овчари. // Думи срещу догми. Сборник с доклади на Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци – Пловдив, 2010. Пловдив, 2011, с. 238-241.

Димитров, И. Захари Стоянов – проблемът за автомитологизацията. // Научни трудове на Русенския университет – 2011. Т. 50. Серия 6.3 <http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.3/6.3-14.pdf>.

Дончева, Ст. Средновековните български строители и математическите им познания. // Общности и идентичности в Европейското пространство. Проект на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Съст. и отг. ред.: доц. д-р Росица Ангелова. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 121-128.

Колева, В. Опиумите в романа „Безразличният“ на Цветан Марангозов. // Общности и идентичности в Европейското пространство. Проект на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Съст. и отг. ред.: доц. д-р Росица Ангелова. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 50-61.

Колева, В. Една детска игра – микрообраз на философията за живота у българите. // Езиците на културата. Т. 2. Сборник материали от конференция „Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. д. ф. н. Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ „Неофит Рилски. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2011, с. 85-96.

Колева, В. За хоризонтите и отвъд тях, или за две книги на Владимир Стоянов. // Svobodata.com, 17.02.2011. <http://www.svobodata.com/page.php?pid=5006&rid=61>.   

 

Други

Продължават ежемесечните излъчвания по Радио България на вълните на RadioFROLinz. Автор и водещ: доц. д-р Димитър Дунков. Продължава работата на Българското училище „Орфей“ в Линц, Австрия.

На 16 февруари 2011 г. в Енорийския център „Св. Горазд“ (София, ул. „Граф Игнатиев“ № 50) при столичния храм „Св. Седмочисленици“ проф. д-р Сава Сивриев представя книгата „Доростолски Митрополит Иларион – нашият владика“ (София, „Пет плюс“, 2011), чийто съставител е Мария Антонова.

На 21 февруари 2011 г. проф. д-р Сава Сивриев, отговорен редактор на „Представи за българския литературен канон. Книга II“ (В. Търново, „Фабер“, 2010), представя сборника пред Телевизия Шумен.

На 2 март 2011 г. д-р Петър Трендафилов представя пред Радио Шумен сборника „Представи за българския литературен канон. Книга II“ (В. Търново, „Фабер“, 2010).

На 11 май 2011 г. сборникът „Представи за българския литературен канон. Книга II (В. Търново, „Фабер“, 2010) е представен в галерия „Графит“ във Варна (бул. „Княз Борис“ № 65) от: проф. д-р Сава Сивриев, проф. д-р Веселин Панайотов, д-р Надежда Цочева и д-р Ваня Колева. Презентацията е в границите на XI майски салон на изкуствата – Варна.

В издавания във Варна в. „КИЛ (Култура, изкуство, литература)“, брой № 5 (317), май 2011 г., с. 9, д-р Ваня Колева пише за сборника „Представи за българския литературен канон. Книга II (В. Търново, „Фабер“, 2010).

На 4 май 2011 г. в галерия „Арт Маркони“ във Варна (ул. „Охрид“ 22) д-р Ваня Колева представя книгата на проф. д-р Христо Бонджолов „Сънища за щастие“.

На 16 май 2011 г. в галерия „Графит“ във Варна (бул. „Княз Борис“ № 65), а после и във в. „КИЛ (Култура, изкуство, литература)“, Варна, год. ХХ, 2011, № 6 (318), юни, с. 3, Ваня Колева представя книгата на Софья Николаевна Букасова-Богословова „Руската следа във Варна“ (І изд., 2009; ІІ разширено изд. – 2011).

Монографията на проф. д-р Миливое Р. Йованович и доц. д-р Тодор Моллов „Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор“ (В. Търново, „Фабер“, 2011) е представена от д-р Ваня Колева в октомврийския брой на в. „КИЛ (Култура, изкуство, литература)“, Варна, год. ХХ, 2011, № 10 (322), октомври, с. 5.

Колева, В. За думите и тишината (Рецензия за книгата „По водата ли писах“ на Владимир Стоянов). // КИЛ (Култура, изкуство, литература), Варна, год. ХХ, 2011, № 11 (323), ноември, с. 4.

 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1779